skip to Main Content

Kongsten fort

Østfoldmuseene

Reis tilbake i tid til 1658 under ditt besøk på Kongsten Fort! Her kan du se bygninger, kanoner, høye murer og underjordiske kasermatter. Kongsten fort ligger på en høyde som heter Galgeberget, og fortet ble på folkemunne kalt «svenskeskremme» den tiden da hovedfokus var å unngå invasjon fra svenskene.

Flere aktiviteter

Hva annet skjer på Kongsten Fort?

  • Uteområdet på Kongsten fort er tilgjengelig hele året

Hvor er museet?

Medaljer du kan få på dette museet:

Brønnborer’n på Kongsten Fort

Bildedetektiven på Kongsten Fort

Kongsten Fort